Agents geològics externs

El relleu es el resultat de l’interacció entre forces internes i forces externes terrestres. Les forces externes destrueixen el relleu amb l’energia procedent el Sol. Aquestes forces actuen mitjançant els agents geològics externs, com poden ser variacions de temperatura, l’aigua o vent.

Els agents geològics externs actuen de manera lenta i constant, però hi han casos on actuen amb rapidesa i amb una força enorme, i en aquestos casos poden provocar grans desastres