Calcopirita

Calcopirita amb llicència de Creative Commons

És la mena de coure més distribuïda. És un metall de gran distribució industrial. També s’utilitza per a la decoració en cases.

Característiques:

•Té una ratlla negra verdona.

•Té brillantor metàl·lica

•Té una exfoliació poc marcada.

•Duresa de 3,5/4.

• Té una densitat de 4,19

Calcopirita amb llicència de Creative Commons