Corindó

És prou escàs i aflora en pedres aluminoses, en general aquelles de tipus metamòrfic. Així es pot observar en marbres, pissarreses micàcies i genieses. La seua  resistnència, pes i aspecte cristal.lí, fan que destaque dins dels minerals.

Color: incolor, blanc, roig, verd,                                Exfolació: no té

marró, violeta     

Fractura: coincoidal                                                     Duresa:9