El vent

El vent és un agent moldelador del relleu en les regions àrides, desèrtiques, i subdesèrtiques de la Terra.

L’ACCIÓ EROSIVA DEL VENT

Deflació

És el procés pel qual el vent alça, arrosega i dispersa els fragments de les roques  meteoritzades del sòl. I crea fondalades al terreny. Estes depressions poden tindre forçes extenses i profundes, aconseguir originar oasis, pous o deus.

Corrosió

És el procés natural en què els grans d’arena del sòl són  moguts i transportats per el vent els grans produeixen una acció abrasiva contínua. Va desgastant les roques on impacta l’arena, provocant la corrosió. Si els grans d’arena produeixen cavitats, és denominat erosió alveolar.

Imatge erosió alveolar