Feldspat

El feldspast correspon en volum a un 60% de l’escorça terrestre,  és un componet essencial de moltes roques ígnes, sedimentàries i metamòrfiques de tal manera que moltes d’estes roques es classifiquen segons el seu contingut de feldspat. El seu origen es petrogràfic, molt abundants i formats a través de la consolidació  dels magmes.

 

Duresa: 6                                                 Ratlla: blanc

Lustre: mate                                            Color: variat