Galena

Galena amb llicència de Creative Commons

És una de les principals menes del plom. La galena s’utilitza per obtindre plata.

Característiques:

•Té una ratlla de color gris plom.

•Té brillantor metàl·lic en fractures recents.

•Té fractura subconcoidea.

•Té una duresa de 2,5/3.

•Té una densitat de 7,6.

Galena amb llicència de Creative Commons