Les aigües subterrànies

Les aigües subterrànies es creen quan l’aigua de la pluja, del desgel de la neu o dels rius es filtra a través del sòl.

Si l’aigua arriba a una superfície impermeable s’acumula l’aigua i es forma un aqüífer.

Un aqüífer és un mantell de roques poroses o molt fracturades que contenen aigua.

Naturaleza Formación Cueva Geología Forma de relieve Estalactitas Estalagmitas Aguas Subterráneas Característica geográfica de Pxhere amb llicència de Pxhere
  • L’aqüífer té diferents parts:

·NIVELL FREÀTIC: Correspon el nivell de l’aigua dins de l’aqüífer; en època de pluges, és més alt i fins i tot pot arribar a embassar el terreny, i en èpoques de sequera, l’aigua s’evapora.

·SURGÈNCIA: Es forma quan es talla un aqüífer sota el nivell del mar.

·AQÜÍFER LLIURE: Es forma quan la capa permeable està limitada per capa impermeable inferior.

·AQÜÍFER CONFINAT: Es forma quan l`aqüífer està limitada per dues capes de roques impermeables.

  • Que passaria si sobreexplotem un aqüífer?

Si sobreexplotem un aqüífer descendeix considerablement el nivell freàtic i l’aqüífer pot arribar a esgotar-se, en aquest cas, es necessitarien molt anys perquè es torne a carregar.

  • Que és el relleu càrstic?

Les aigües subterrànies produeixen unes formes de relleu molt característiques que s´anomenen relleu càrstic.

– Tipus de formes de relleu càrstic.

RASCLER: L’aigua de pluja que conté CO2, dissol la calcària i s’hi fan xicotetes cavitats i solcs tallants i allargats.

DOLINES: L`aigua superficial penetra al massís per escletxes i fissures superficials i forma aquestes depressions circulars.

LES SALES: Quan l’aigua penetra a l’interior del massís, va dissolent la calcària i obri galeries (de vegades tenen molts km de longitud). Quan les galeries s’eixamplen, s’hi formen les sales.

LES COVES: La calcita dissolta en l’aigua es precipita i creixen formes penjants que s’anomenen estalactites. Si l’aigua arriba al sòl i s’hi acumula la calcita, es formen les estalagmites. Quan s’uneixen aquestes dos, es formen columnes.