L’ésser humà com a agent modelador

Els éssers humans hem actuat com a agents modeladors de la natura durant molts anys, per poder construir carreteres, vies fèrries, expandir les ciutats…

COM HA TRANSFORMAT L’ÉSSER HUMÀ LA SUPERFÍCIE TERRESTRE

Explotació de recursos minerals: Els éssers humans excaven galeries artificials en mines subterrànies per obtenir, roques i minerals.

Construcció d’infraestructures: Modifica el relleu per a aplanar el terreny i fer-hi desmunts. Ex. construcció de carreteres,autovies, línies de ferrocarril etc.

Modificació de relleu litoral: Per modificar la dinàmica dels corrents marins i provocar la desaparició de platges que es formen on no hi havien, es construeixen ports, espigons i esculleres.

Construcció de pantans i canalitzacions: Per modificar el cabal el riu, s’han construït pantans i varies canalitzacions.

L’alteració de la coberta vegetal: Per provocar la coberta vegetal s’ha fet tala massiva i s’han provocat incendis.

Els éssers humans també han hagut de fer construccions per reduir el risc que poden ocasionar alguns terrenys, com ha sigut:

•Estabilitzar el terreny per evitar desplaçaments de roques

•Retenció dels vessants amb pendent, mitjançant murs de formigó, gabions o malles.

•Recuperació de pedres abandonades, per impedir que la cavitats siguen perilloses.

etendre vessants amb pendent o la recuperació de pedres abandonades per impedir que me cavitats siguen perilloses.