Objectiu

Sismografshumans és una empresa d’investigació amb l’objectiu de fer un desenvolupament sostenible de les ciutats, segons indica les Nacions Unides.

   En concret, ens centrem a l’objectiu 11:

   Aconseguir que les ciutats siguen més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Cartell amb icones dels 17 ODS (Font: Respon.cat) per Jmcanyelles amb llicència

 CC BY-SA 4.0